Maaperätutkimus keväällä 2018Huhtikuussa 2018 hämeenlinnalainen Tähtiranta Infra OY suoritti tontilla maaperätutkimuksen ja pintavaa'ituksen uudisrakennusta varten.

Vanhempi reiska ja nuorempi jamppa ahkeroivat tontilla ja sen ympäristössä puoli päivää. Reiska kurvaili massiivista kairauskonetta ihailtavan ketterästi ahtaalla pihalla ja jamppa mittaili vaa'ituskoneella tontin ja kadun korkoja ja sukelsipa jossain välissä sadevesikaivoonkin. He tekivät tarkkaa ja jämptiä työtä, ja perustamistapalausunto oli sen mukainen.


Pohjatutkimus suoritettiin painokairamenetelmällä, ja reikiä tehtiin neljä. Tontti on maastonmuodoltaan rinnemäistä sekä pääosin rakennettua viheraluetta. Tutkimuksen yhteydessä tehtiin avokalliohavainto nykyisen asuinrakennuksen kellarikerroksessa, ja nykyinen asuinrakennus on perustettu ainakin osittain kallionvaraisesti. 

Pohjatutkimuksen yhteydessä pohjavesitarkastelut tehtiin kairarei'istä. Maaperässä havaittiin vettä tutkimuspisteissä n. 2,0-3,0 metrin syvyydestä lähtien. Tontti ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Todennäköisesti maaperästä havaittu vesi on maanpinnalta maaperään suodattunutta pintavettä, joka kulkee peruskallion päällä olevassa maakerroksessa. Kairaukset on päätetty kiveen, lohkareeseen tai kallioon, ja kairaussyvyys vaihteli välillä 1,0-3,67 m.


Maalajiarvio perustui kierrekairaottimella otettuihin maa-ainesnäytteisiin. Kairaustulosten perusteella maanpinnalla on 0,2-0,5 m paksu multapitoinen kasvukerros. Tontin perusmaa on hiekkaa ja hiekkamoreenia ja perusmaan tiiviys vaihtelee löyhästä erittäin tiiviiseen. Hiekka/hiekkamoreeni on rakeisuudeltaan karkearakeista ja olomuodoltaan kuivaa vesihavaintoihin asti, jonka jälkeen perusmaa muuttuu märäksi. 


Pohjatutkimusten perusteella rakennus voidaan ensisijaisesti perustaa osittain maanvaraisesti ja osittain louhitun kallion varaan. Tulevan asuinrakennuksen sisäpihan puoleisella seinälinjalla louhintaan on varauduttava ja kadunpuoleisella seinälinjalla maanvarainen perustaminen on mahdollista. 

Tontin perusmaa on routivaa. Peruskallion osalta maaperä on routimaton, ja rakennuksen perustukset on routaeristettävä asianmukaisesti. Mahdollinen maavarainen alapohja on varustettava radonputkituksella ja lisäksi tulee huolehtia alapohjan ja sisätilan välisestä asianmukaisesta ja huolellisesta tiivistyksestä.


Rakennusalan kuivatuksessa tontin luontaista kaatoa voidaan hyödyntää, mutta pintavesien kulkeutuminen rakennuspohjan alle tulee katkaista esim. niskaojalla/maanpinnan kallistuksin. Peruskallio on tontilla lähellä maanpintaa, joten nykytilassa geoteknisesti tarkasteltuna hulevesien imeytys tontin maaperään on hyvin haastavaa. Hulevedet suositellaan viemäröitävän. 

Putkikaivantoja joudutaan todennäköisesti ainakin osittain louhimaan, ja louhitulla osalla putkityöt suositellaan eristettävän. Rakennus on suositeltavaa salaojittaa, ja salaojalinjat kannattaa louhia peruslouhinnan yhteydessä.  Kommentit

 1. Meidänkin pitää tehdä ehkä tontille tuo maaperätutkimus kairaamalla, niin tulin siitä lukemaan lisää. Näytti aika näppärästi menevän tuo kairaus, vaikka voisi kuvitella isommaksi urakaksi. Meillekin ehdotettiin tuota painokairantamenetelmää.
  https://www.northdrill.fi/northdrill/kairaustyot

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Maaperätutkimus puoltaa kyllä paikkaansa. Vaikka se voi tuntua turhalta kuluerältä, niin summa on pieni verrattuna siihen, että jos maanrakennusvaiheessa joltain kulmalta löytyykin yllättäin kallio, jota täytyy räjäytellä pienemmäksi. Sitten ei enää puhuta satasista vaan tuhansista euroista.

   Poista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Puitteiden kirkastusjuhlat

Ikean Voxtorp-keittiö

Tahmelan kalteva torni